Tapasztalás, megértés, inspiráció

A Kontakt-néptánc több puszta szórakozásnál: hozzásegít önmagad, testtudatod, érzelmi oldalad, másokhoz való viszonyaid megértéséhez.
  • Ha érdekel hogyan használható a magyar néptánc a testtudat, a kapcsolódás és a jelenlét fejlesztésére…

  • Ha kész vagy kideríteni játékos kísérletezéssel, hogy örökségként kapott tánckincsünk milyen élményeket rejthet számodra…

  • Ha szeretnéd, hogy a tánc életed részévé váljon…

Kapcsolódj!

A Kontakt-néptánc facebook csoportban mindig aktuális híreket találsz!
Csatlakozom!

Új szemlélet

A Kontakt-néptáncban a hagyományos táncokat új szemlélettel közelítjük meg, így mindenki számára elérhetővé válik azok formakincse és lényegisége. A néptáncok alapelemeit vizsgáljuk meg játékos, kísérletező módon, lépésről lépésre építve fel belőle a saját táncunkat.

Improvizáció

Ebben a kreatív folyamatban nagy szerepe van az improvizációnak, s a tánc közben létrejövő oldott és ihletett állapotnak. A kontakt tánc segít minket abban hogy mélyebben megértsük és megtapasztaljuk a néptánc mozgásformáit, az egyes elemek működését a gyakorlatban.

“Ezek az alkalmak számomra azt jelentették, hogy helyzetbe hoztam a testem, a testrészeim, mozgásom, mozdulataim, és szántam időt ezek megfigyelésére, megértésére. Hogy ezek olykor táncos formát, másik emberrel való dialógust alkottak, az plusz öröm volt számomra. Elsősorban kapcsolódtam tehát magamhoz, aztán a csoporttagokhoz, s valahol útközben a néptánchoz is.” – Somhegyi Kata

“A Kontakt-néptánc óra egy olyan hely, ahol játszunk. Önmagunk lehetünk, kinyílhatunk, hogy megfigyeljünk, kísérletezzünk, ráébredjünk, megerősítsünk, elengedjünk, átalakítsunk dolgokat magunkban, a másikban, kettőnk között, a közösségen belül. A tánc nem csak mozgás, kommunikáció is, sajátos nyelvvel; vannak, akik jól beszélik egymás nyelvét, mások kevésbé, itt ez fejlődik, alakul. Tanulunk egymástól, magunktól. Itt az idő nem rohan, teret ad annak, hogy megéljük a jelent és elmélyedjünk benne, gondolatainkban, érzéseinkben.” – Pápai Anna

“Szeretek mozogni, játszani. Táncoltam már szívből. Mit kaptam? Most már még nagyobb szívvel táncolok. Közelebb vagyok ahhoz, hogy tudjam, mi jó a testemnek. Könnyebben ráérzek, mi esne jól a partnerem szívének, a többieknek, egymásnak.”  – Molnár Előd

”A Kontakt-néptánc alapjaiban segíti újgondolkozni saját mozgáskultúránkat és a táncról alkotott képünket úgy, hogy közben teljesen kizökkent a megtanult szabályokból, ritmusokfelfogásból és berögződésekből, ezáltal aktiválja a tudatot és a mozdulatok folyamatos figyelmére, az állandó interakcióra sarkall tánc közben. Ez egy játékos folyamat annak legüdébb, de mégis komoly értelmében, ahol megtanulhatunk magunkra és a másikra egyszerre és igazán odafigyelni, ismert és ismeretlen ösztönök szintjére bontva a mozgást jobban fókuszálni, tudattalan ingerekre tudatosan koncentrálni és reagálni. Finomhangolni, átvenni és befogadni a másik jeleit. Ezekből a felerősített és kiélezett érzékelés révén gondosan építünk és folyamatosan alakítunk egy-egy történetet, egy táncot. Mindeközben rétegről rétegre távolodnak el tőlünk korábbi, automatikus reakcióink és mindinkább a mozgást kiváltó ingereket, érzéseket, dinamikát figyeljük meg, így egyre tudatosabban reagálunk a másik mozdulataira, amelyekből utána újra egy tudattalan, de már általunk jobban ismert rendszer épülhet fel. Ezt a megközelítést leképezhetjük akár konkrét néptánc mozdulatokra, akár egész más mozgásformák, mozdulatsorok is újradefiniálhatóak így, miközben a kontakt tánc és táncterápiás feladatok önfejlesztő hatása alkalomról aklalomra árnyalja önképünket és személyiségünket is.” – Müller Kinga